company korepetycje matematyka | korepetycje angielski | korepetycje szkoła podstawowa | egzamin 8 klasa

korepetycje matematyka | korepetycje angielski | korepetycje szkoła podstawowa | egzamin 8 klasa

Logo
Zanurzmy się w języku angielskim! (Klasa 5)Cele kursu:rozwijanie horyzontów językowych oraz ogólnej kultury językowej;pogłębienie wiedzy gramatycznej i aplikacja jej w praktyce;rozwinąć artyzm posługiwania się językiem angielskim na krzyż wypowiadanie się w czasie dyskusji;rozwijanie samodzielności w wyszukiwaniu, analizowaniu, porównywaniu oraz podsumowywaniu informacji w działaniach projektowych.GLOBAL ENGLISH (6 klasa)Moduł koncentruje się na:komunikacja w poprzek działania kreatywne, projektowe tudzież badawcze 792-874-363 biuro@lektorpersonalny.pl Adres Korespondencyjny Lektor Personalny Ul. Wiejska 2 44-187 Czarków

Offer:

Name: korepetycje matematyka | korepetycje angielski | korepetycje szkoła podstawowa | egzamin 8 klasa
address: Błonie 05-870, ul. Jasna 55
Employees: Zygmunt Gawkowski, Wacław Czyszek, Edmund Gościniak, Benedykt Domachowski, Romuald Andrzejak, Marian Hejmo, Henryk Górski,


Date added: 17-02-2021